ANTURITEKNOLOGIA ULOTTUU TYÖERGONOMIAAN

Kevään aikana Empowerin voimajohtotyömailla Seinäjoella ja Ikaalisissa tehtiin ergoanalyysejä työasentojen kuormittavuuden sekä työergonomian selvittämiseksi. Lisäksi mittauksissa verrattiin erilaisen kokemuksen omaavien henkilöiden kiipeämistekniikoiden eroja ja...

K-CAARA EDISTÄÄ TYÖHYVINVOINTIA ÄLYVAATTEIDEN AVAULLA

Autokorjaamotyö on erilaisissa työasennoissa tapahtuvaa raskasta fyysistä työtä ja se vaatii hyvää kuntoa sekä itsestään huolta pitämistä. Vuoden 2018 alussa kolmessa K-Caaran toimipisteessä toteutettiin pilotti, jossa tutkittiin älyvaatteiden avulla, mitkä ovat...

FYYSISEN KUORMITTAVUUDEN ARVIOINTI LOGISTIIKKATYÖSSÄ

Logistiikkatyö näkyy konkreettisimmillaan tuotteiden ja tavaroiden varastointina ja kuljetuksena paikasta toiseen monesti kellon ympäri ja vuoden jokaisena päivänä. Varastotyöntekijän näkökulmasta katsottuna logistiikkatyö sisältää tyypillisesti toistuvaa tuotteiden...

INSIGHTS OF EMG MEASUREMENTS IN WORK ERGONOMY DEVELOPMENT

When characterizing work and defining the exposed loads on workers one needs to concentrate on • force requirements, • amounts of static loads, • rest periods, • variability inside and between work-tasks and workdays. Muscle activity (electromyography, EMG)...